Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nl

STOP  HET  DUMPEN  VAN  AFVALWATER  IN  TWENTE


Korte beschrijving:

Twente is één van de mooiste streken van Nederland en wordt niet voor niets “De Tuin van Nederland” genoemd. De inwoners van Twente zijn trots op hun leefomgeving in al zijn facetten. Dit willen we niet laten verstoren door het dumpen van afvalwater door de N.A.M. in onze dierbare Twentse bodem.
De bewoners van het Twentse land kiezen bewust en nadrukkelijk voor een onbekommerde en veilige leefomgeving voor mens, dier en natuur en dat voor nu en in de toekomst. We willen hier absoluut geen “Groningse toestanden” en… we kennen allen nog de waanzin van de teerput in Vasse!
We passen er voor om weer het afvoerputje van de industrie te zijn.

Tijdens de recente klimaattop in Parijs is ook duidelijk aangegeven dat we zuiniger moeten zijn op onze planeet.


Dus: ROEP OVERHEID EN N.A.M. OP HET DUMPEN VAN AFVALWATER
        TE STOPPEN; NU KAN HET NOG!


Wij:

Een groeiende groep verontruste Twentse burgers, die grote vraagtekens zetten bij de risico’s van het dumpen van afvalwater in Twentse gasputten, op zowel de korte als de lange termijn.


Constateren:

Sinds 2011 pompt de N.A.M. afvalwater uit de oliewinning in Schoonebeek in lege Twentse gasputten. In de loop van 2015 zijn technische problemen ontstaan bij deze vuilwaterinjecties. Toen is e.e.a. duidelijker geworden en is op alle niveaus de discussie flink op gang gekomen. Duidelijk is inmiddels, dat het draagvlak voor deze milieu belastende activiteit van de N.A.M. onder de Twentenaren (zowel onder burgers als onder bestuurders) zeer gering is.

De N.A.M. blijkt over een langdurig geldende vergunning te beschikken voor het injecteren van  afvalwater in de Twentse bodem. Zowel overheid als N.A.M. gaan blijkbaar vooral voor geldelijk gewin en nemen onvoldoende tot niet hun verantwoordelijkheid voor het milieu en de veiligheid van onze en toekomstige generaties. Als betrokken, trotse bewoners van Twente zijn wij voor ons zelf en voor komende generaties verplicht dit wel te doen! Reden voor de initiatiefgroep om door middel van een Twente-breed gedragen petitie het maatschappelijke standpunt van de Twentenaren duidelijk te maken aan de bestuurders in Den Haag.

Verzoeken:

Feitelijk is het Ministerie van Economische Zaken de vergunningverlener; gemeentebesturen en Provinciale Staten staan hier helaas buitenspel. Om de minister te kunnen bewegen om de aan de N.A.M. verleende vergunning in te trekken, dient een zo groot mogelijk aantal inwoners van Twente de petitie te tekenen. We zien recent zowel in Groningen (terugdraaien gaswinning in relatie tot aardbevingen) als in Twente (niet overgaan tot opslag van vliegas in zoutcavernes), dat het mobiliseren van grote groepen mensen de besluitvorming in Den Haag kan beïnvloeden. Met een door zo veel mogelijk Twentenaren ondertekende petitie kan Minister Henk Kamp en de 2de Kamer nadrukkelijk gevraagd worden om de vergunning van de N.A.M. voor het lozen van afvalwater in Twentse gasputten in te trekken. Een duidelijk naar voren gebracht breed maatschappelijk ongenoegen is een belangrijk signaal voor de landelijke politiek en moet er toe leiden, dat afgezien wordt van een mogelijke hervatting van de vuilwaterinjecties.


Dus: INWONERS VAN TWENTE, KOM IN ACTIE EN TEKEN DE PETITIE!


 
Handtekeningenactie:

Bij de oprichting van ons burger initiatief hebben we een petitie opgesteld die we door zoveel mogelijk mensen hebben laten onderteken.


De tekst van de petitie vindt u hieronder weergegeven.Aantal opgehaalde handtekeningen:
30.096